جک بازویی اتوماتیک دو لنگه درب پارکینگ تابا (TSG 9011 (DC

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک بازویی درب پارکینگ برند: تابا (TABA) مدل: TSG 9011 توان هر بازو: 350 کیلوگرم

جک بازویی پارکینگ بتا FAB 400

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک بازویی پارکینگ بتا برند: بتا (Betta) مدل: بتا فاب ۴۰۰ (FAB 400) توان هر بازو: 400 کیلوگرم

جک بازویی پارکینگ بتا MAX 600

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک بازویی پارکینگ بتا برند: بتا (Betta) مدل: بتا MAX 600 توان هر بازو: 600 کیلوگرم

جک بازویی پارکینگ سوزوکی SZ 400

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سوزوکی برند: سوزوکی (SUZUKI) مدل: SZ400 توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک بازویی پارکینگ سوزوکی SZ400-New

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سوزوکی برند: سوزوکی (SUZUKI) مدل: SZ400-New توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک بازویی پارکینگ سوزوکی SZ600

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سوزوکی برند: سوزوکی (SUZUKI) مدل:  SUZUKI -SZ 600 توان هر بازو: 600 کیلوگرم

جک بازویی پارکینگ میلان 500

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ میلان برند: میلان (Milan) مدل: میلان Milan- 500 توان هر بازو: 500 کیلوگرم

جک بازویی پارکینگ میلان 600

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ میلان برند: میلان (Milan) مدل: میلان Milan- 600 توان هر بازو: 600 کیلوگرم

جک بازویی پارکینگ میلان MOHEST 400

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ میلان برند: میلان (MILAN) مدل: MILAN-MOHEST 400 توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک بازویی پارکینگی بتا مدل BETTA FAB 600

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ بتا برند: بتا (Betta) مدل: بتا فاب 600 (BETTA FAB 600) توان هر بازو: 600 کیلوگرم

جک بازویی پارکینگی بتا مدل BETTA MAX 400

تماس بگیرید
ویژگی های محصول وع محصول: جک پارکینگ بتا برند: بتا (BETTA ) مدل: بتا مکس 400 (BETTA MAX 400) توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک بازویی پارکینگی بتا مدل MPC TITAN-400

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ بتا برند: بتا (BETTA) مدل: MPC TITAN-400 توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک بازویی پارکینگی بتا مدل MPC TITAN-600

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ بتا برند: بتا (BETTA) مدل: MPC TITAN-600 توان هر بازو: 600 کیلوگرم

جک بازویی درب اتوماتیک پرشین پاور مدل F5

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ پرشین پاور برند: پرشین پاور (Persian power) مدل: اف 5 (‌‌F5) توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک بازویی درب اتوماتیک گلدن گیت مدل کامفورت 2000

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول:جک بازویی گلدن گیت برند:گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل:کامفورت 2000 (comfort 2000) توان هر بازو: 2000 کیلوگرم

جک بازویی درب اتوماتیک گلدن گیت مدل کامفورت 500

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ گلدن گیت برند: گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل:کامفورت 500 (COMFORT500) توان هر بازو: 500 کیلوگرم

جک بازویی درب اتوماتیک گلدن گیت مدل یونی 500

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ گلدن گیت برند: گلدن گیت (Golden Gate) مدل: یونی 500 (‌‌UNI 500) توان هر بازو: 500 کیلوگرم

جک بازویی درب پارکینگ پاتریوت ۶۰۰ کیلو

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک بازویی درب پارکینگ برند: پاتریوت (Patriot) مدل:Patriot-600 توان هر بازو: 600 کیلوگرم

جک بازویی درب پارکینگ پرشین پاور مدل D

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ پرشین پاور برند: پرشین پاور (PERSIAN POWER) مدل:PERDIAN POWER-D500 توان هر بازو: 500 کیلوگرم

جک بازویی درب پارکینگ گلدن گیت مدل اکو گلد 400 GOLDEN GATE

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ گلدن گیت برند: گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل: اکو گلد 400 (ECOGOLD _400) توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک بازویی درب پارکینگ گلدن گیت مدل اکو گلد 600

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ گلدن گیت برند: گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل: اکو گلد 600 (ECOGOLD _600) توان هر بازو: 350 کیلوگرم

جک بازویی درب پارکینگ گلدن گیت مدل ایس 500 GOLDEN GATE

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ گلدن گیت برند: گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل: ایس 500 (‌‌ACE500S) توان هر بازو: 500 کیلوگرم

جک بازویی درب پارکینگ گلدن گیت مدل لیدر 500

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ گلدن گیت برند: گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل: لیدر 500 (‌‌Leader 500) توان هر بازو: 500 کیلوگرم

جک بازویی درب پارکینگ گلدن گیت مدل لیدر 600

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ گلدن گیت برند: گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل: لیدر 600 (‌‌600LEADER) توان هر بازو: 600 کیلوگرم

جک بازویی درب پارکینگ گلدن گیت مدل یونی 600 کیلو

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ گلدن گیت برند: گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل:یونی 600 (GOLDEN GATE UNI600) توان هر بازو: 600 کیلوگرم

جک بازویی درب پارکینگی گلدن گیت مدل کامفورت 600 کیلو Golden Gate

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ گلدن گیت برند: گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل: کامفورت 600 ( COMFORT600) توان هر بازو: 600 کیلوگرم

جک بازویی دو لنگه گلدن گیت مدل استرانگ 600 کیلو

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ گلدن گیت برند: گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل: استرانگ 600 ( strong600) توان هر بازو: 600 کیلوگرم

جک بازویی دو لنگه یال مدل پرایم P2

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ یال برند: یال (YAAL) مدل: پرایم پی تو ( YAAL/PRIME/P2500) توان هر بازو: 500 کیلوگرم

جک بازویی گلدن گیت مدل اکو 400

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ گلدن گیت برند: گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل: اکو 400 (‌‌ECO400) توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک بازویی گلدن گیت مدل کامفورت 1000

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول:جک بازویی گلدن گیت برند:گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل:کامفورت ۱۰۰۰(comfort 1000) توان هر بازو: 1000 کیلوگرم

جک بازویی گلدن گیت مدل کامفورت 400 Golden Gate

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ گلدن گیت برند: گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل: کامفورت 400 (COMFORT400) توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک پارکینگ سیماران مدل فراز 3L

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سیماران برند: سیماران (Simaran) مدل: فراز 3 ال (Faraz 3L) توان هر بازو: 250 کیلوگرم

جک درب اتوماتیک پرشین پاور مدل U

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ پرشین پاور برند: پرشین پاور (PERSIAN POWER) مدل: یو 400 (‌‌FPERSIAN POWER-U400araz ) توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک درب اتوماتیک گلدن گیت مدل یونی 400 Golden Gate

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ گلدن گیت برند: گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل: یونی 400 ( UNI 400) توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک درب اتوماتیک یال مدل پرایم P1

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ یال برند: یال (YAAL) مدل: پرایم پی وان  ( YAAL/PRIME/P1600) توان هر بازو: 600 کیلوگرم

جک درب پارکینگ پرشین پاور مدل S

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ پرشین پاور برند:پرشین پاور (PERSIAN POWER) مدل: اس 500 (‌‌PERSIAN POWER-S500) توان هر بازو: 500 کیلوگرم

جک درب پارکینگ مدل لیدر ۴۰۰

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ گلدن گیت برند: گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل: لیدر 400 (‌‌Leader 400) توان هر بازو: 400 کیلوگرم

جک درب پارکینگ ویرا مدل FARO 400

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک بازویی درب پارکینگ برند: ویرا (VIRA) مدل: FARO 400 توان هر بازو: 400 کیلوگرم

جک درب پارکینگ ویرا مدل FARO 500

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک بازویی درب پارکینگ برند: ویرا (VIRA) مدل: FARO 500 توان هر بازو: 500 کیلوگرم

جک درب پارکینگ ویرا مدل FARO 800

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک بازویی درب پارکینگ برند: ویرا (VIRA) مدل: FARO 800 توان هر بازو: 800 کیلوگرم

جک درب پارکینگ یال مدل تیفون Typhoon

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ یال برند: یال (YAAL) مدل: تیفون 500 (500 YAAL/TYPHOON ) توان هر بازو: 500 کیلوگرم

جک درب پارکینگی پرشین پاور مدل P4 (400کیلو)

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ پرشین پاور برند: پرشین پاور (PERSIAN POWER) مدل: پی 4 (‌‌P4) توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

درب اتوماتیک گلدن گیت مدل استرانگ 500

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ گلدن گیت برند: گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل: استرانگ 500 (STRONG500) توان هر بازو: 500 کیلوگرم

درب اتوماتیک گلدن گیت مدل لیدر400 Golden Gate

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ گلدن گیت برند: گلدن گیت (GOLDEN GATE) مدل: لیدر 400 (‌‌Leader 500) توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک بازویی پارکینگی سوپرلایف ماکسیم مدل SD 300

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سوپر لایف برند: سوپر لایف (Super Life) مدل: ماکسیم اس دی 300 (SD 300) توان هر بازو: 300 کیلوگرم

جک بازویی پارکینگی سوپرلایف ماکسیم مدل SD 400

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سوپرلایف برند: سوپرلایف (SUPERLIFE) مدل: ماکسیم اس دی 400 (MAXIM-SD400) توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک بازویی پارکینگی سوپرلایف ماکسیم مدل SD 600

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سوپر لایف برند: سوپر لایف (Super Life) مدل: ماکسیم اس دی اس 600 ( SD 600 S) توان هر بازو: 600 کیلوگرم

جک بازویی پارکینگی سیماران مدل Faraz 4L

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سیماران برند: سیماران (Simaran) مدل: فراز ۴ ال (Faraz 4L) توان هر بازو: 300 کیلوگرم

جک بازویی پارکینگی سیماران مدل Faraz 4N

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سیماران برند: سیماران (Simaran) مدل: فراز ۴ ان (Faraz 4n) توان هر بازو: 300 کیلوگرم

جک بازویی پارکینگی سیماران مدل Faraz 4P

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سیماران برند: سیماران (Simaran) مدل: فراز ۴ پی (Faraz 4P) توان هر بازو: 300 کیلوگرم

جک بازویی پارکینگی سیماران مدل Faraz 4S

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سیماران برند: سیماران (Simaran) مدل: فراز ۴ اس (Faraz-4S) توان هر بازو: 300 کیلوگرم

جک بازویی پارکینگی سیماران مدل Faraz 5P

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سیماران برند: سیماران (Simaran) مدل: فراز 5 پی (Faraz 5P) توان هر بازو: 250 کیلوگرم

جک بازویی پارکینگی سیماران مدل Faraz 6L

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سیماران برند: سیماران (Simaran) مدل: فراز 6 ال (Faraz 6L) توان هر بازو: 240 کیلوگرم

جک بازویی پارکینگی سیماران مدل Faraz 6S

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سیماران برند: سیماران (Simaran) مدل: فراز6 اس (Faraz 6S) توان هر بازو: 250 کیلوگرم

جک بازویی پارکینگی یال مدل X1

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ یال برند: یال (YAAL) مدل: ایکس وان یال (X1  -YAAL) توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک بازویی پارکینگی یال مدل X2

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ یال برند: یال (YAAL) مدل: یال ایکس 2 (YALL X2) توان هر بازو: 350 کیلوگرم

جک درب پارکینگی سوپرلایف تک لنگه (راست) مدل D 400

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سوپر لایف برند: سوپر لایف (Super Life) مدل: ماکسیم دی 400 (MAXIM-D400) توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک درب پارکینگی سوپرلایف تک لنگه (راست) مدل D 600

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک تک لنگه پارکینگ سوپر لایف برند: سوپر لایف (Super Life) مدل: ماکسیم دی 600 (MAXIM-D600) توان هر بازو: 600 کیلوگرم

جک درب پارکینگی سوپرلایف مدل تک لنگه S‌ (چپ) S 600

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سوپرلایف برند: سوپر لایف (Super Life) مدل: ماکسیم اس 600 (MAXIM-S600) توان هر بازو: 600 کیلوگرم

جک درب پارکینگی سوپرلایف مدل SD 400S

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سوپر لایف برند: سوپر لایف (Super Life) مدل: ماکسیم اس دی 400 (MAXIM-SD400) توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک درب پارکینگی سوپرلایف مدل SD 500 S

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سوپرلایف برند: سوپر لایف (Super Life) مدل: ماکسیم اس دی 500 (MAXIM-SD500) توان هر بازو: 500 کیلوگرم

جک درب پارکینگی سوپرلایف مدل SD 600 S

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک پارکینگ سوپر لایف برند: سوپر لایف (Super Life) مدل: ماکسیم اس دی اس 600 (MAXIM-SD 600 S) توان هر بازو: 600 کیلوگرم

کیت تک لنگه S‌ (چپ) جک سوپر لایف ماکسیم 400 S

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: جک تک لنگه پارکینگ سوپر لایف برند: سوپر لایف (Super Life) مدل: ماکسیم اس 400 ( MAXIM-S400) توان هر بازو: ۴۰۰ کیلوگرم

جک بازویی پارکینگ ایرانی

یکی از انواع محرکه درب برقی و درب اتوماتیک، جک بازویی و جک پارکینگ است. در ساختمان هایی که از درب های لولایی استفاده می کنند، چه تک لنگه و چه دو لنگه، برای برقی و اتوماتیک کردن درب، بایستی از جک درب پارکینگ و جک بازویی درب پارکینگ استفاده کنیم.
در بازار این نوع محرکه درب برقی و این نوع در باز کن بازویی با نام های زیر شناخته می شود:
– درب بازکن برقی
– درب بازکن بازویی
– جک بازویی
– جک پارکینگ
– جک درب پارکینگ
– جک بازویی پارکینگ
– جک درب برقی
– جک پارکینگی
– جک برقی
و ….
جک بازویی پارکینگ در کشور ما از نظر نوع سازنده به صورت کلی به دو دسته جک بازویی ایرانی و تولید داخل و جک بازویی ایتالیایی تقسیم می شوند. جک های پارکینگی ایرانی از نوع گیربکسی و میل ماردونی هستند و جک پارکینگ هیدرولیکی ایرانی در بازار موجود نیست.
از نظر ولتاژ کاری جک بازویی درب پارکینگ به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
۱- جک بازویی ۲۲۰ ولت ای سی (220V AC) که با برقی شهر کار می کنند که اکثر جک های بازار از این نوع هستند. در این نوع از جک پارکینگ، در صورت قطع برق با استفاده از یک کلید یا آچار، جک را خلاص کرده و درب را به صورت دستی باز می کنیم.
۲- جک بازویی ۲۴ ولت دی سی (24V DC) که قابلیت اتصال به باتری پشتیبان را دارد.
برند های جک بازویی ایرانی که شرکت ادا دور نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش آنها را دارد:
– سیماران (Simaran)
– میلان (‌‌Milan)
– بتا (Betta)
– سوپرلایف (Super Life)
– سوزوکی (Suzuki)
– یال (Yaal)
و …
جک بازویی ایرانی معمولا به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی می شوند:
۱- جک بازویی پارکینگ بازو کوتاه یا جک کورس کوتاه
۲- جک بازویی پارکینگ بازو بلند یا جک کورس بلند
با توجه به وزن و ابعاد درب پارکینگ و درب گاراژ بایستی یکی از انواع جک بازو بلند یا جک بازو کوتاه را برای نصب انتخاب کنیم.
تمامی جک های پارکینگ ایرانی و تولید داخل شرکت ادا دور دارای حداقل ۲۴ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش هستند.
در هنگام خرید جک پارکینگ حتما به نکات زیر توجه کنید:
– خدمات پس از فروش و پشتیبانی از قطعات جک
– قابلیت های مرکز کنترل جک بازویی
– توان و نوع سیم پیچی موتور
– داشتن قابلیت اتصال به قفل برقی و….
 
در هنگام خرید جک پارکینگ حتما به این نکته توجه کنید که قیمت جک بازویی به عواملی مثل توان موتور، طول بازوی جک، امکانات مدار فرمان و کیفیت قطعات و … بستگی دارد.

قیمت جک بازویی ایرانی: 

جهت خرید و استعلام قیمت جک بازویی پارکینگ، با کارشناسان فروش شرکت ادا دور در ارتباط باشید. قیمت جک درب پارکینگ، با یراق آلات و متعلقات به مشتریان گرامی اعلام می شود.
 

خرید جک پارکینگ بازویی ایرانی:

برای خرید جک بازویی پارکینگ و خرید جک درب پارکینگ، می توانید از طریق شماره های تماس شرکت با ما در ارتباط باشید.
 

فروش جک پارکینگ بازویی ایرانی:

فروش جک بازویی پارکینگ، به صورت عمده و خرد انجام می شود. هم چنین فروش جک درب پارکینگ به صورت آنلاین و حضوری می باشد. هم چنین امکان فروش جک پارکینگ به همراه نصب و بدون نصب وجود دارد.
 

نصب جک پارکینگ:

جهت کارشناسی و نصب جک بازویی پارکینگ با کارشناسان فنی و فروش شرکت ادا دور در ارتباط باشید. نصب جک درب پارکینگ در شرکت ادا دور با بالاترین کیفیت ممکن توسط تیم فنی مجرب انجام می  شود.