قیمت موتور کرکره برقی توبلار

جهت استعلام قیمت موتور کرکره برقی توبلار و پیش فاکتور،مشاوره نصب کرکره برقی با موتور توبلار و اعزام نصاب کرکره برقی با کارشناسان فنی و فروش ما تماس بگیرید.
۰۹۱۲۴۳۰۰۲۷۲ | ۰۲۱−۴۶۱۳۵۶۱۱

انواع موتور کرکره برقی توبلار

موتور پرده شید بارزانته 10 نیوتن

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار پرده برقی برند:بارزانته (barzante) توان موتور: 10 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور پرده شید بارزانته 6 نیوتن

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار پرده برقی برند:بارزانته (barzante) توان موتور: 6 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور پرده شید رسیور دار بارزانته 3 نیوتن

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار پرده برقی برند:بارزانته (barzante) توان موتور: 3 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار 100 نیوتن لیپو (LEPU)

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند:لیپو (LIPO) توان موتور: 100 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار 12 متر مربعی بارزانته

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: بارزانته (Barzante) توان: 12 متر مربعی (60 نیوتن) آلیاژ سیم پیچی: %100 مس

موتور توبلار 12 متری نئو NEU

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند:نئو (Neu) توان:12مترمربعی (60 نیوتن.متر) آلیاژ: 100% مس

موتور توبلار 120 نیوتن بارزانته

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: بارزانته (Barzante) توان: 120 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: %100 مس

موتور توبلار 14 متری فوروارد کرکره برقی

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: فورورارد (forward) توان:14مترمربعی (80 نیوتن.متر) جریان مصرفی: ۲ آمپر

موتور توبلار 140 نیوتن انرژی Energy

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: انرژی (ENERGY) توان: 140 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار 140 نیوتن بارزانته BARZANTE

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: بارزانته (Barzante) توان: 140 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: %100 مس

موتور توبلار 140 نیوتن فونیکس

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: فونیکس (phoenix) توان: 140 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار 140 نیوتن هیوت HUTTE

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: هیوت (HUTE) توان: 140 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار 140نیوتن هیم Heim

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: هیم (Heim) توان: 140 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار 15 متری انرژی Energy

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: انرژی (ENERGY) توان: 80 نیوتن(15 متر مربع) آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار 160 نیوتن کرون

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: کرون (crown) توان: 160 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار سیچر (SICHER (M2 24

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: سیچر (SICHER) توان: 120 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار صنعتی کرکره برقی 230 نیوتن بارزانته

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: بارزانته (Barzante) توان: 230 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: %100 مس

موتور توبلار کازا 140 نیوتن

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: کازا (CASA) توان: 140نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار کرکره برقی 12 متری ایکوال

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: ایکوال (Equal) توان: ۱۲ متر مربعی (۶۰ نیوتنی) آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار کرکره برقی 120 نیوتن اکسز ACCESS

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند:اکسز (ACCESS) توان موتور: 120نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار کرکره برقی 14 متری 120 نیوتن ایکوال

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: ایکوال (Equal) توان: 14 متر مربعی (120 نیوتنی) آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار کرکره برقی 140 نیوتن اکسز ACCESS

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند:اکسز (ACCESS) توان موتور: 140نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار کرکره برقی 140 نیوتن ایکوال

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: ایکوال (Equal) توان: 140 نیوتنی آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار کرکره برقی 140نیوتن پوکا PUKA

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: پوکا (PUKA) توان: 140 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار کرکره برقی بارزانته 100 نیوتن

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: بارزانته (Barzante) توان: 100 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: %100 مس

موتور توبلار کرکره برقی بارزانته 80 نیوتن

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: بارزانته (Barzante) توان: 80 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: %100 مس

موتور توبلار کرکره برقی برند فورته (FORTE (20 M2

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: فورته (FORTE) توان: 100 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: %100 مس

موتور توبلار کرون 12 متری کرون (60 نیوتن)

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: کرون (crown) توان: 12مترمربعی(60 نیوتن) جریان مصرفی: 1.4 آمپر

موتور توبلار لوادو (LEVADO) 140 نیوتن

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: لوادو (LEVADO) توان: 140 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار لوادو 120 نیوتن LEVADO

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: لوادو (LEVADO) توان: 120 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار لیپو(LEPU) 80 نیوتن

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند:لیپو (LIPO) توان موتور: 80 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار نئو 140 نیوتن

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: نئو (Neu) توان: 140 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبلار هیوت 50 نیوتن (خلاص کن دار)

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: هیوت (HUTE) توان: 50 نیوتن آلیاژ بدنه: مس

موتور توبلار یونیورسال 14 متر مربعی Universal 14m

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: یونیورسال (Universal) توان: 14 متر مربعی (80 نیوتنی) آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور توبولار کرکره برقی تیونی 140 نیوتن

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: تیونی (TIUNY) توان: 140 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور کرکره برقی توبلار توبورول TubuRoll T5 توان 140 نیوتن

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: توبورول (Tuburoll) توان: 140 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور کرکره برقی توبلار سیرون 120 نیوتن

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: سیرون (siroon) توان: 120 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور کرکره برقی توبلار سیرون 140 نیوتن

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: سیرون (siroon) توان: 140 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور کرکره برقی توبلار نئو 120 نیوتن

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: نئو (NEU) توان: 120 نیوتن آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور کرکره برقی توبلار نئو 14 متری

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند:نئو (Neu) توان:14مترمربعی (80 نیوتن.متر) آلیاژ: 100% مس

موتور توبلار صنعتی 190 نیوتن هیوت HUTTE

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی صنعتی برند: هیوت (Hutte) توان: 190 نیوتن جریان مصرفی:3 آمپر

موتور توبلار صنعتی 230 نیوتن هیوت HUTTE

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی صنعتی برند: هیوت (Hutte) توان: 230 نیوتن جریان مصرفی: ۴ آمپر

موتور توبلار کرکره برقی 12 متری آلما

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: آلما (ALMA) توان: 12متر مربعی (60نیوتن.متر) جریان مصرفی: 2 آمپر

موتور توبلار کرکره برقی ۱۲ متری بست

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: بست (Best) توان: 12 متری (60 نیوتن) جریان مصرفی: 1.5 آمپر

موتور توبلار کرکره برقی 120 نیوتن روبوست ROBUST

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: روبوست یا ربوست (Robust) توان: 120 نیوتن جریان مصرفی: ۲.۵ آمپر

موتور توبلار کرکره برقی 14 متری کی تی ام

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: کی تی ام (KTM) توان:14مترمربعی (80 نیوتن.متر) جریان مصرفی: ۲ آمپر

موتور توبلار کرکره برقی ۱۴ متری مورانو

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: مورانو (Murano) توان: 14 متری (80 نیوتن) جریان مصرفی: 2 آمپر

موتور توبلار کرکره برقی 140 نیوتن بست

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: بست (Best) توان: 140 نیوتن جریان مصرفی: ۱.۴ آمپر

موتور توبلار کرکره برقی 140 نیوتن آرتور

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند:  آرتور (Arthur) توان: 140نیوتن جریان مصرفی: ۲.۳ آمپر

موتور توبلار کرکره برقی 140 نیوتن روبوست

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: روبوست یا ربوست (Robust) توان:140 نیوتن جریان مصرفی: ۲.۸ آمپر

موتور توبلار کرکره برقی ۱۴۰ نیوتن کرون

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: کرون (Crown) توان: 140 نیوتن جریان مصرفی: 1.8 آمپر

موتور توبلار کرکره برقی ۱۴۰ نیوتن مورانو

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: مورانو (Murano) توان: 140 نیوتن جریان مصرفی: 2.2 آمپر

موتور توبلار کرکره برقی 160 نیوتن پاورلیفت

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: پاورلیفت (Power Lift) توان: 160 نیوتن جریان مصرفی: 2.1 آمپر

موتور توبلار کرکره برقی 60 نیوتن روبوست ROBUST

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: روبوست یا روباست (Robust) توان: 60 نیوتن(12 مترمربعی) جریان مصرفی: ۱.۱ آمپر

موتور کرکره برقی توبلار بتا 120 نیوتن BETTA

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: بتا (BETTA) توان: 120 نیوتن جریان مصرفی: ۱.۸ آمپر

موتور کرکره برقی توبلار بتا 140 نیوتن BETTA

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: بتا (BETTA) توان: 140 نیوتن جریان مصرفی: ۱.۹ آمپر

موتور کرکره برقی توبلار استرانگ 12 متری

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: استرانگ (Strong) توان: 12 متری (60 نیوتن) جریان مصرفی: 1.1 آمپر

موتور کرکره برقی توبلار استرانگ 14 متری STRONG

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: استرانگ (Strong) توان: 14 متر مربعی (80 نیوتن) جریان مصرفی: ۱.65 آمپر

موتور کرکره برقی توبلار 140 نیوتن استرانگ

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: استرانگ (Strong) توان: 140 نیوتن جریان مصرفی: 2.1 آمپر

موتور کرکره برقی توبلار بتا 100 نیوتن BETTA

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: بتا (BETTA) توان: 100 نیوتن جریان مصرفی: ۱.۷۲ آمپر

موتور کرکره برقی توبلار بتا 60 نیوتن BETTA

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: بتا (BETTA) توان: 60 نیوتن جریان مصرفی: ۱.۴ آمپر

موتور کرکره برقی توبلار بست 14 متری

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: بست (Best) توان: 14 متری (80 نیوتن) جریان مصرفی: 1.5 آمپر

موتور کرکره برقی توبلار دویا 120نیوتن DOOYA

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: دویا (Dooya) توان: 120 نیوتن جریان مصرفی: 1.56 آمپر

موتور کرکره برقی توبلار دویا 140نیوتن DOOYA

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: دویا (Dooya) توان: 140 نیوتن جریان مصرفی: ۲,۱۸ آمپر

موتور کرکره برقی توبلار صنعتی بارزانته 300 نیوتنBARZANTE

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: بارزانته (Barzante) توان: 300 نیوتن جریان مصرفی: ۳.۸ آمپر

موتور کرکره برقی توبلار کرون 14 متری CROWN

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: کرون (Crown) توان: 14 متر مربعی جریان مصرفی: ۱.6 آمپر

موتور کرکره برقی توبلار کرون 20 نیوتن CROWN

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: کرون (Crown) توان: 20 نیوتن جریان مصرفی: ۰.۶۵ آمپر

موتور کرکره برقی توبلار کرون 30 نیوتن CROWN

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: کرون(Crown) توان: 30 نیوتن جریان مصرفی: ۰.۸۲ آمپر

موتور کرکره برقی توبلار کرون 50 نیوتن

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: کرون (Crown) توان: 50 نیوتن جریان مصرفی: ۱.۱ آمپر

موتور کرکره برقی توبلار لوادو 12 متری LEVADO

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: لوادو (Levado) توان: 12مترمربعی(60 نیوتن) جریان مصرفی: 1.3 آمپر

موتور کرکره برقی توبلار لوادو 14 متری LEVADO

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: لوادو (Levado) توان: 14 مترمربعی(80نیوتن) جریان مصرفی: 1.5 آمپر

موتور کرکره برقی توبلار لیپو (LEPU) 14متری

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: لیپو (LEPU) توان:14مترمربعی (80 نیوتن) آلیاژ سیم پیچی: ۱۰۰% مس

موتور کرکره برقی توبلار لیپو 140 نیوتن LEPU

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: لیپو(LEPU) توان: 140 نیوتن.متر جریان مصرفی: 1.9 آمپر

موتور کرکره برقی توبلار نوبل 14 متری NOBEL

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند:  نوبل (Nobel) توان: 14متر مربعی(80 نیوتن.متر) جریان مصرفی: ۱.۷ آمپر

موتور کرکره برقی توبلار نوبل 140 نیوتن NOBEL

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند:نوبل (Nobel) توان: 140 نیوتن.متر جریان مصرفی: ۲.۱۲ آمپر

موتور کرکره برقی توبلار هیوت 330 نیوتن HUTTE

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: موتور توبلار کرکره برقی برند: هیوت (Hutte) توان: 330 نیوتن جریان مصرفی: ۴ آمپر

ساختار موتور کرکره برقی توبلار

موتور کرکره برقی توبلار

موتور تیوبلار کرکره برقی

یکی از انواع موتور کرکره برقی، موتور توبلار یا تیوبلار (Tubular Motor) کرکره برقی است که به آن موتور لوله ای و یا موتور توکار کرکره برقی نیز گفته می شود. دلیل اینکه به این نوع موتور کرکره برقی، موتور لوله ای یا توکار می گویند این است که این نوع از موتور داخل لوله نصب شده و به بدنه لوله شفت کرکره برقی پیچ می شود.

موتور توبلار برای کرکره برقی پنجره، تراس، بالکن، مغازه و پارکینگ مناسب است.

در این نوع از موتور کرکره برقی، موتور توبلار با لوله شفت و درام کرکره برقی به صورت مستقیم درگیر شده، و به واسطه چرخش موتور، درام و لوله شفت کرکره برقی به گردش در می آید.

موتور های توبلار کرکره برقی همگی در سطح ولتاژ ۲۲۰ ولت ای سی (220V AC) تولید و عرضه می شوند. این بدان معنا است که تمامی موتور های توبلار کرکره برقی با برق شهر کار می کنند.

موتور کرکره برقی توبلار لوله ای، قابلیت اتصال به یو پی اس را که همان دستگاه ذخیره برق است دارند (یو پی اس دستگاهی است که انرژی الکتریکی را درون باطری ذخیره می کند). ولتاژ خروجی این نوع از یو پی اس ها بایستی ۲۲۰ ولت ای سی باشد.

موتور کرکره برقی تیوبلار یا توبلار از نظر نوع سیم پیچی

موتور کرکره برقی توبلار (تیوبلار) از نظر نوع سیم پیچیبه صورت زیر دسته بندی می شوند:

۱- موتور کرکره برقی توبلار سیم پیچ مس

۲- موتور کرکره برقی توبلار سیم پیچ آلومینیوم

موتور کرکره برقی توبلار سیم پیچ مسی از نظر قیمت، کیفیت و دوام به مراتب از موتورهای کرکره برقی توبلار سیم پیچ آلومینیومی بالاتر هستند.

معمولا در موتور های توبلار یا تیوبلار کرکره برقی، از سیم پیچ مسی استفاده می شود تا حجم سیم پیچی موتور کاهش یابد.توان موتورکرکره برقی توبلار

قدرت و توان موتورهای کرکره برقی توبلاربه صورت زیر می باشد:

رنج توان استاندارد موتورهای توبلار کرکره برقی معمولا ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۸۰، ۱۲۰، ۱۴۰ نیوتن و ۱۲ متر مربعی و ۱۴ متر مربعی است.

معمولا از واحد نیوتن و متر مربع برای نشان دادن توان موتور های توبلار استفاده می شود.

 

پک و بسته موتور های توبلار کرکره برقی شامل لوازم زیر می شود:

– موتور توبلار کرکره برقی

در بعضی از برند ها برد مدار فرمان یا رسیور موتور توبلار نیز در پک و جعبه موتور قرار دارد.لوازم یدکی موتور کرکره برقی توبلار

لوازم یدکی و مورد نیاز موتور کرکره برقی توبلار شامل موارد زیر می باشد:

۱- صفحه پلیت و براکت موتور توبلار کرکره برقی

۲- برد مدار فرمان و رسیور موتور کرکره برقی توبلار
۳- دو عدد ریموت لرنینگ با فرکانس ۴۳۳

۴- اندکپ تک بلبرینگ و دو بلبرینگ موتور کرکره برقی توبلار

انواع موتورهای کرکره برقی توبلار

در یک دسته بندی کلی موتورهای کرکره برقی توبلار به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- موتور توبلار معمولی کرکره برقی

این نوع از موتور ها حداکثر دارای توان ۱۴۰ نیوتن هستند و سایز لوله شفت مناسب برای این موتور ها، لوله شفت با قطر ۸ سانتیمتر یا ۳ اینچ است.

۲- موتور توبلار صنعتی کرکره برقی

در پروژه هایی که به موتور توبلار با توان بالاتری نیاز باشد از موتور کرکره برقی توبلار صنعتی استفاده می کنیم.

رنج توان موتور های توبلار صنعتی کرکره برقی ۱۹۰ نیوتن، ۲۳۰ نیوتن و ۳۳۰ نیوتن می باشد.

سایز لوله شفت مناسب برای این نوع از موتور های توبلار، لوله شفت با قطر ۱۱ سانتیمتر یا ۴ اینچ است.

 

قیمت موتور توبلار کرکره برقی

جهت اطلاع از قیمت موتور توبلار کرکره برقی و تعمیر و تعویض موتور کرکره برقی توبلار پنجره، تراس، بالکن، پارکینگ و مغازه تان و برقی و اتوماتیک کردن کرکره برقی دستی سنتی و قدیمی، با کارشناسان فروش ادادور در ارتباط باشید.

 

خرید موتور کرکره برقی توبلار

جهت خرید موتور کرکره برقی توبلار می توانید در همین صفحه سایت اقدام به خرید کنید و از طریق شماره های مندرج در بالای سایت ، با ما تماس بگیرید.