نمایش دادن همه 9 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

درب اتوماتیک شیشه ای تاشو

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نام محصول:درب اتوماتیک شیشه ای تاشو مکانیزم بازشو:تاشو شیشه:سکوریت پروفیل:آلومینیوم و استیل

درب اتوماتیک شیشه ای تک لنگه اسلایدی

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نام محصول:درب اتوماتیک شیشه ای تک لنگه کشویی مکانیزم بازشو:تک لنگه اسلایدی شیشه:سکوریت پروفیل:آلومینیوم و استیل

درب اتوماتیک شیشه ای تک لنگه محوری

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نام محصول:درب اتوماتیک شیشه ای تک لنگه محوری مکانیزم بازشو:تک لنگه محوری (لولایی) شیشه:سکوریت پروفیل:آلومینیوم و استیل

درب اتوماتیک شیشه ای تمام‌گرد

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نام محصول:درب اتوماتیک شیشه ای تمام گرد مکانیزم بازشو:تمام گرد شیشه:سکوریت پروفیل:آلومینیوم و استیل

درب اتوماتیک شیشه ای چهار لنگه بازشو تلسکوپی

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نام محصول:درب اتوماتیک شیشه ای چهار لنگه تلسکوپی مکانیزم بازشو:چهارلنگه تلسکوپی شیشه:سکوریت پروفیل:آلومینیوم و استیل

درب اتوماتیک شیشه ای دو لنگه بازشو اسلایدی

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نام محصول:درب اتوماتیک شیشه ای دو لنگه کشویی مکانیزم بازشو:دو لنگه اسلایدی (کشویی) شیشه:سکوریت پروفیل:آلومینیوم و استیل

درب اتوماتیک شیشه ای دو لنگه تلسکوپی

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نام محصول:درب اتوماتیک شیشه ای دولنگه تلسکوپی مکانیزم بازشو:دولنگه تلسکوپی شیشه:سکوریت پروفیل:آلومینیوم و استیل

درب اتوماتیک شیشه‌ای گردان

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نام محصول:درب اتوماتیک شیشه ای گردان مکانیزم بازشو:گردان یا چرخان (Revolving) شیشه:سکوریت پروفیل:آلومینیوم و استیل

درب اتوماتیک شیشه‌ای نیم‌گرد

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نام محصول:درب اتوماتیک شیشه ای نیم گرد مکانیزم بازشو:نیم گرد شیشه:سکوریت پروفیل:آلومینیوم و استیل