نمایش دادن همه 56 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

اکسس کنترل بتا BETTA مدل 1206TW کارتخوان

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل بتا برند : بتا (betta) مدل: 1206TW نوع شناسایی: تگ ،کارتخوان

اکسس کنترل اثر انگشتی سیماران مدل FK1200K

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل سیماران برند : سیماران (Simaran) مدل: FK1200K نوع شناسایی: اثر انگشت، کارت ، رمز عبور

اکسس کنترل ایرانی سیماران مدل (ریدر FPR2)

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل سیماران برند : سیماران (Simaran) مدل: ریدر FPR2 نوع شناسایی: اثرانگشت

اکسس کنترل بتا BETTA مدل 1205A کارتخوان

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل بتا برند : بتا (betta) مدل: 1205A نوع شناسایی: رمز عبور،کارتخوان

اکسس کنترل بتا BETTA مدل 1212 کارتخوان واثر انگشت

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل بتا برند : بتا (betta) مدل: 1212 نوع شناسایی: کارتخوان ،رمز عبور،اثرانگشت

اکسس کنترل بتا BETTA مدل 1213 اثرانگشتی و کارتخوان

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل بتا برند : بتا (betta) مدل: 1213 نوع شناسایی: کارتخوان ،رمز عبور،اثرانگشت

اکسس کنترل بتا BETTA مدل 1214 کارتخوان و رمز عبور

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل بتا برند : بتا (betta) مدل: 1214 نوع شناسایی: کارتخوان ،رمز عبور

اکسس کنترل بتا BETTA مدل 1221 کارتخوان ورمز عبور

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل بتا برند : بتا (betta) مدل: 1221 نوع شناسایی: کارتخوان ،رمز عبور

اکسس کنترل بتا BETTA مدل 1224 اثرانگشتی وکارتخوان

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل بتا برند : بتا (betta) مدل: 1224 نوع شناسایی: کارتخوان ،رمز عبور، اثرانگشت

اکسس کنترل بتا BETTA مدل 1225 کارتخوان و تگ

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل بتا برند : بتا (betta) مدل: 1225 نوع شناسایی: تگ ،کارتخوان ،دستبند

اکسس کنترل بتا BETTA مدل 1226 کارتخوان و رمز عبور

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل بتا برند : بتا (betta) مدل: 1226 نوع شناسایی: رمز عبور ،کارتخوان

اکسس کنترل سیماران مدل تشخیص چهره مدل FR22/I

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل سیماران برند : سیماران (Simaran) مدل: KP1000 نوع شناسایی:تشخیص چهره, اثر انگشت, کارت و رمز عبور

کارتخوان روکار سیماران مدل CD32K

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: دستگاه کارتخوان روکار سیماران برند : سیماران (Simaran) مدل: CD32K نوع شناسایی: کارت

اکسس کنترل سیماران مدل KP1000K

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل سیماران برند : سیماران (Simaran) مدل: KP1000 نوع شناسایی:کارتخوان ، رمز عبور

اکسس کنترل بتا BETTA مدل 1204 کارتخوان

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل بتا برند : بتا (betta) مدل: 1204 نوع شناسایی: تگ ،کارتخوان

اکسس کنترل بتا BETTA مدل 1207 اثرانگشتی

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل بتا برند : بتا (betta) مدل: 1207 نوع شناسایی: اثرانگشت

اکسس کنترل بتا BETTA مدل 1207L اثرانگشتی وکارتخوان

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل بتا برند : بتا (betta) مدل: 1207L نوع شناسایی: اثرانگشت و کارتخوان

اکسس کنترل بتا BETTA مدل 1208 EM/Mifare کارتخوان و رمز عبور

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل بتا برند : بتا (betta) مدل: 1208 EM/Mifare نوع شناسایی: کارتخوان ،رمز عبور

اکسس کنترل بتا BETTA مدل 1223 کارتخوان

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل بتا برند : بتا (betta) مدل: 1223 نوع شناسایی: کارتخوان

اکسس کنترل سیماران مدل KPF22-O

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل سیماران برند : سیماران (Simaran) مدل: KPF22/O نوع شناسایی:کارت ، رمز عبور، اثرانگشت

اکسس کنترل سیماران مدل TP22-I

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل سیماران برند : سیماران (Simaran) مدل: TP22-I نوع شناسایی:کارتخوان ، رمز عبور

اکسس کنترل سیماران مدل FP121K

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل سیماران برند : سیماران (Simaran) مدل: FP121K نوع شناسایی: اثر انگشت، کارت ، رمز عبور

اکسس کنترل سیماران KP22K

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل سیماران برند : سیماران (Simaran) مدل: KP22K نوع شناسایی:کارت ، رمز عبور

اکسس کنترل مدل اثر انگشتی سیماران TPF22/O

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل سیماران برند : سیماران (Simaran) مدل: TP22/I نوع شناسایی:کارتخوان ، رمز عبور، اثرانگشت

اکسس کنترل ایرانی سیماران مدل (ریدر FPR1)

تماس بگیرید
ویژگی های محصول نوع محصول: اکسس کنترل سیماران برند : سیماران (Simaran) مدل: ریدر FPR1 نوع شناسایی: اثرانگشت ،کارتخوان ، رمز عبور